Over Fundaurum

Stichting Fundaurum is per 2 oktober 2023 opgeheven en had als doel: het beheren en/of werven van fondsen om wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke activiteiten mogelijk te maken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontvangen van donaties van universiteiten, bedrijven, stichtingen en derden, met welke donaties de rekeningen van promovendi en postdoctoraal onderzoekers van verschillende universiteiten en bedrijven voor (onder andere) workshops, voldaan kunnen worden.

KvK nummer: 83816380 (opgericht 02/09/2021)